• 226 – 222 – 312

 • info@isiccheck.cz

  • Čeština
  • English
 • Vstupenky

  VSTUPENKY

  API ISIC CHECK představuje technické řešení pro integraci webové služby ověření průkazů ISIC, ITIC a ALIVE do systémů, programů nebo aplikací. Toto technické řešení je určeno především pro prodej vstupenek v on-line prostředí. Lze ho také integrovat do pokladního nebo odbavovacího zařízení. Integraci je možné programovat dle připraveného vzorového scriptu s dodržením vyžadovaných funkcionalit, které jsou nezbytné pro plynulou spolupráci a správné fungování API ISIC CHECK.

  API ISIC CHECK lze doplnit o čtečku průkazů, která zrychluje a zjednodušuje proces ověření klienta. Čtečka využívá k ověření čipovou technologii.Stačí pouze průkaz přiložit k zařízení, API ISIC CHECK průkaz ověří a vyhodnotí operaci.

  PŘÍNOSY

  Ověřování průkazů

  Přes API ISIC CHECK lze verifikovat všechny typy průkazů ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE. U průkazů ISIC lze ověřovat i status studenta.

  Real-time

  API ISIC CHECK má nepřetržitý přístup k real-time verifikaci průkazů oproti aktuální databázi průkazů.

  Restrikce

  API ISIC CHECK vyhodnocuje a zobrazuje restrikce – důvod zamítnutí poskytnutí slevy definovaný přímo partnerem.

  Statistiky

  API ISIC CHECK poskytuje statistické výstupy s definovaným rozpadem, které jsou navázány na data z API ISIC CHECK.

  Konkurenční výhoda

  Partneři poskytující providerská řešení mohou API ISIC CHECK nabídnout svým zákazníkům a využít ji jako konkurenční výhodu.

  Bezplatné řešení

  Návrh vzorového scriptu API ISIC CHECK v PHP i integrační manuál je poskytován zasmluvněným partnerům zdarma.

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Podpis smlouvy o spolupráci.
  • Vyplnění informačního formuláře – doplnění marketingových údajů ke smlouvě o spolupráci.
  • Umístění promo materiálů GTS ALIVE (loga a vizuálů průkazů) do míst, kde je promována spolupráce nebo informace o ISIC CHECK.

  TECHNICKÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

  • Aplikace ISIC CHECK vyžaduje připojení k internetu.
  • API ISIC CHECK se programuje dle navrženého vzorového scriptu v PHP.
  • Pro případné použití čtečky, je pro připojení vyžadován USB port.

  PARAMETRY ČTEČKY

  Kompatibilita

  Čtečka vyžaduje podporu Windows 7 SP1, 8.1, 10, Win Server 2008+ a Win Embedded 7+

  Bezkontaktní čipy

  Čtečka načítá bezkontaktní čipy s podporou standardů Mifare Classic, Ultralight, DESFIRE i EM4102

  Dosah čtení

  Dosah čtení je až 80 mm pro čipy EM-Marine a 40 mm u čipů Mifare

  Velikost

  Čtečka je kompaktní a má rozměry 120 mm x 86 mm x 42 mm

  Čtečky

  V ISIC CHECK lze ověřovat i nečipové karty, a to i manuálním ověřením bez využití čtečky

  Komunikace

  Připojení k počítači přes USB, je vyžadováno připojení k internetu

  REFERENCE

  Vybraní partneři využívající k ověřování API ISIC CHECK

  KE STAŽENÍ

  Kompletní dokumentace nezbytná k využívání API ISIC CHECK.

  manual

  Integrační manuál pro API ISIC CHECK.

  manual

  Vzorový script API ISIC CHECK v PHP.